สิว คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs)

จากที่บีมได้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง "สิว" ใน google … อ่านเพิ่มเติม สิว คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากพฤติกรรม (NCDs)